۱۳۰۹-تخم-شربتی-۱۱۰-گرمی
۱۳۰۸-خاکشیر-۱۱۰-گرمی
۱۳۱۱-تغنچه-گل-محمدی-۲۵-گرمی
۱۳۱۰-پودر-نارگیل-۳۰-گرمی