شرکت پالیز شرق توس به منظور تکمیل پرسنل اداری و بازرگانی خود در مقاطع مختلف اقدام به جذب نیرو می نماید.
شرایط عمومی لازم جهت استخدام در مجموعه پالیز:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- دارابودن دانش کاربردی مرتبط با زمینه درخواست استخدام
3- نداشتن سو پیشینه کیفری ( حقیقی )