تخمه-هندوانه-کلاله--۳۵۰-گرمی
peste-kham-akbari-402
پسته-اکبری-شور-۶۰۰گرمی-۴۰۲
peste-shur-momtaz-401-
tokhm-kadoo-riz
badam--409--
مغز-گردو-۲۰۰-گرمی
تخمه-ژابنی-۳۵۰-گرمی
فندق-اعلا-۴۰۰-گرمی
tokhm-kadoo-gooshti
مغز-گردو-۲۰۰-گرمی
نخود-گل-دوآتشه-۴۰۰-گرمی
تخمه-آفتابگردان-ریز-توچین--۳۵۰-گرمی
نخود-گل-دستچین-۴۰۰-گرمی
تخمه-آفتابگردان-کانادایی-۳۰۰-گرمی
badam--416-
تخمه-آفتابگردان-۲۵۰-گرمی
تخمه-آفتابگردان-کانایی-۱۱۰-گرمی-
تخمه-کدو-گوشتی-۱۱۰-گرمی-
 
آلو-بخاراخشک۴۰۰گرمی
زرشک-اعلا-۲۰۰-گرمی
انجیر-خشک-۳۳۰گرمی--۵۰۲
برگه-هلو-۴۰۰-گرمی
کشمش-سبز-پیکامی-۴۰۰-گرمی