شرکت پالیز شرق توس به منظور دسترسی آسان هموطنان عزیز به محصولات تولیدی این مجموعه و با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع و فروش، تعداد محدودی نماینده که دارای شرایط ذیل بوده را می پذیرد:
شرایط عمومی لازم جهت متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی و حقوقی
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- دارابودن دانش کاربردی مرتبط
3- دارا بودن مجوز توزیع و پخش ( سراسری ، منطقه ای ، استانی ، از مراجع ذیسطح )
4- دارا بودن سابقه فعالیت توزیع و پخش با حداقل سه سال
5- حسن اعتبار و ارائه ضمانت های معتبر و حسن گردش حساب جاری در بانک های کشور
6- نداشتن سو پیشینه کیفری ( حقیقی )
 

فرم مشخصات نمایندگی

  • Accepted file types: jpg, pdf, zip, rar.
  • Accepted file types: jpg, pdf, zip, rar.