اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

جشنواره فروش باما

اسفند ۱۷, ۱۳۹۵

جشنواره بزرگ محصلات پالیز در فروشگاه های اتکاء مشهد

بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

بازدید استاندار محترم جناب آقای رشیدیان

دی ۷, ۱۳۹۵

برنده قرعه کشی خودرو Jack S5 جناب آقای جلال ربانی

برنده خوش شانس خودرو Jack S5 جشنواره خرید محصولات پالیز از فروشگاه های تخفیفی باما ،جناب آقای جلال ربانی