آبان ۲۲, ۱۳۹۶

تغییرات پالیز در بسته بندی محصولات

تغییرات پالیز در بسته بندی محصولات پالیز تغییرات پالیز <b>صنایع غذایی پالیز با توجه به مهندسی بازار انجام شده توسط کارشناسان مربوطه تصمیم بر تغییر در […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶

جشنواره ویژه فروش محصولات پالیز در فروشگاه های هایپرمی مشهد

جشنواره پالیز ویژه فروش محصولات پالیز در فروشگاه های هایپرمی مشهد <b>جشنواره پالیز از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۱ برگزار و به مدت ۵ ماه تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ ادامه […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

قرعه کشی خودرو در فروشگاه اتکا

قرعه کشی خودرو در فروشگاه اتکا توسط نمایندگان محترم عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی سازمان اتکا خراسان رضوی و مدیرمالی و بازرگانی فروشگاه اتکا مشهد […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

جشنواره فروشگاه شهرداری مشهد