آبان ۲۲, ۱۳۹۶

تغییرات پالیز در بسته بندی محصولات

تغییرات پالیز در بسته بندی محصولات پالیز تغییرات پالیز <b>صنایع غذایی پالیز با توجه به مهندسی بازار انجام شده توسط کارشناسان مربوطه تصمیم بر تغییر در […]
آبان ۶, ۱۳۹۵

انتخاب پالیز به عنوان واحد نمونه سال ۹۵

انتخاب شرکت پالیز به عنوان واحد نمونه برای سومین سال پیاپی ۹۳، ۹۴ و ۹۵ توسط اداره محترم نظارت بر مواد غذایی و دارویی استان خراسان […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

پالیز واحد نمونه برند برتر

پالیز واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی در سال ۹۳ و ۹۴ شد.
آبان ۱۵, ۱۳۹۳

افتتاح خط تولید جدید توسط معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت