آردیجات-آرد-پالیز
نبات-پالیز-مواد غذایی
۰۰۱۰
ادویه-پالیز-مواد غذایی
برنج_برنج ایرانی_پالیز

حبوبات-پالیز-مواد غذایی
غلات-پالیز-مواد-غذایی
روغن-پالیز-مواد-غذایی
آجیل-پالیز-مواد غذایی
خشکبار-پالیز-مواد غذایی

جهت مشاهده کاتالوگ پالـــیز کلیک نمائید


مشاهده

ارتباط با پالیز

آدرس : مشهد، شهرک صنعتی مشهد، کوشش جنوبی 3 ، پلاک 118
تلفن کارخانه : 32454515-051 - فکس : 31737-051 داخلی5 - بازرگانی : 31737-051
ایمیل : info@paliz-co.ir